PSYKOTERAPI

Psykoterapi er en samtaleform, hvor du får en bedre forståelse og indsigt i områder i dit liv som udfordrer dig.

Livet er fyldt med alle mulige udfordringer, vi selv klarer og håndterer, men nogle gange oplever vi, at vi sidder fast enten i en følelsesmæssig oplevelse eller uhensigtsmæssig reaktionsmønster – f.eks. stress, depression m.v.

Psykoterapi hjælper dig med at undersøge, hvor udfordringen kommer fra og hjælper dig med løsne op for dem, så du kan blive et mere helt menneske i harmoni med dig selv.

Du vil typisk opleve, at en samtale med en psykoterapeut sætter gang i en forandring i dit liv. En forandring som udruster dig til at håndtere din udfordring, en større selvforståelse eller nogle redskaber til, hvordan du fremadrettet kan agere.

Her kan du læse, hvordan andre oplever min hjælp.

FORSKELLEN MELLEM EN PSYKOTERAPEUT OG EN PSYKOLOG?

Kort fortalt kan man sige, at psykologi er teori og psykoterapi er praksis.

Både en psykoterapeut og en psykolog arbejder med mange forskellige psykologiske problemstillinger. Det kan bl.a. være følelsesmæssig ubalance, uhensigtsmæssige reaktioner og uønskede handlinger.

Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer på primært tre områder:

  • En psykoterapeut har, under sin uddannelse, gennemgået egenterapi og personlig
    udvikling.
  • En psykoterapeut uddannes ikke til at stille kliniske diagnoser.
  • En psykotarapeut er ofter billigere end en psykolog.
  • Man kan ikke få tilskud til samtaler hos en psykoterapeut (endnu – det er undervejs).

En psykoterapeut har ofte, på lige fod med en psykolog, både uddannelse og erfaring ift. behandling af bl.a. angst, stress, depression og lavt selvværd.

Samtaleterapi handler også om kemi mellem samtalepartnerne. Kemi er vigtigt, når man vælger psykolog eller psykoterapeut, da der skal være stor tillid for at tale om personlige udfordringer.

BOOK EN SAMTALE

Personlig udvikling

Samtaler om personlig udvikling handler om mange forskellige ting.

Typisk har man brug for en terapeut, hvis man sidder fast i et følelsesmæssigt eller uhensigtsmæssigt reaktionsmønster, som sætter en begrænsning i livet.

Man kan også med fordel tale med en terapeaut, hvis man har drømme eller ønsker for sit liv, som man har svært ved at komme videre med.

Samtalerne tager altid udgangspunkt i din udfordring og hvad du ønsker ændret. Vi kan ændre meget med samtaleterapi, fordi vi netop går ind og arbejder med de forskellige hensigter i, hvorfor vi gør og føler, som vi gør.

Krise

Vi bliver alle udsatte for kriser i vores liv. De fleste af dem kan vi selv håndtere og de kommer ikke til at fylde noget for os.

Men, vi kan også opleve, at selv  kriser kan fylde uforholdsmæssigt meget i vores liv og låse os fast – fx. give os stress eller en depression.

Hvis først en krise har sat sig fast, så har man ofte brug for hjælp udefra for at komme videre. 

Når vi arbejder med kriser i samtaleterapi, arbejder vi med din egen oplevelse og forståelse af det, der er sket. Krisen vil efterfølgende fylde meget mindre for dig og du vil opleve en større frihed.

Sorg

Sorg er en helt naturlig proces, når vi mister noget eller nogen. Sorgprocessen er meget forskellig fra menneske til menneske, men er netop det der gør, at vi kommer videre i vores liv uden det eller den vi har mistet. Så normalt har man ikke brug for terapi, hvis man er i sorg.

Terapi giver til gengæld rigtig god mening, hvis man sidder fast i sin sorgproces. Der kan nemlig ligge noget andet bagved, som gør at man ikke kommer igennem processen.

I samtaleterapi vil vi arbejde med, hvad det er, der hindrer sorgprocessen og løsne op for det, så du helt naturlig kommer videre. Terapi fjerner ikke sorgen, men hjælper dig videre i en naturlig proces.

PROFIL

Jeg er uddannet leder og har altid haft en længsel efter at hjælpe mennesker. Både i forhold til konkrete udfordringer, men også i forhold til selvværd og forståelse af egen værdi. For en del år siden besluttede jeg mig for at tage uddannelsen som psykoterapeut.

For mig er psykoterapi en nøgle til at finde løsninger ind i vores liv. Livet leves og har sine op og nedture, men vi kan sagtens opleve, at vi sidder fast i enten et tankemønster eller handlingsmønster som låser os og som skaber udfordringer i vores liv, som vi ikke selv kan komme ud af. Her kommer psykoterapien til sin ret.

Psykoterapien tager altid udgangspunkt i dig og din situation. Du er ekspert i dit eget liv, og det er altid det, vi kigger ind i. Sammen kan vi undersøge, hvad du har brug for, for at få den ændring, du ønsker. Det er en stor ære, at få lov til at blive lukket ind i andres liv. Det kræver respekt, ydmyghed og tålmodighed. Det er en kæmpe gave at få lov til at følge mennesker og se udviklingen til et mere harmonisk liv.