INTRO

JEG ER PÅ EN MISSION

Formålet med mine foredrag er at formidle et emne, som betyder noget for mig selv og som jeg er sikker på, at andre også får noget ud af at høre om.

Vi er komplekse individer, men samtidig gennemgår vi mange af de samme ting, har de samme følelser i livet eller bliver udfordret på samme måde i vores tankemønster.

Mit ønske er, at alle går hjem fra et foredrag og har fået noget med, som man kan tænke over eller arbejde videre med i sit eget liv. 

Læs mere om mine foredrag her:

LIVETS KRISER – HVORDAN KOMMER DU IGENNEM DEM?

Foredraget handler om livets kriser. Vi kan ikke komme igennem livet uden at opleve kriser, men der er forskel på, hvilke kriser vi oplever.

Håndteringen af vores krise bunder i, hvad vi har med i bagagen i forvejen og hvordan vi er udrustet psykisk. Vores kriser vil opleves individuelt og forskelligt, selv om de udadtil kan ligne hinanden. Vi skal derfor heller ikke gøre os alt for kloge på hinandens kriser.

Vi kan opleve forskellige former for kriser i vores liv f.eks som udviklingskriser eller som traumatiske kriser. Den traumatiske krise kan samtidig kobles sammen med sorg. Alt sammen er noget, vi skal arbejde os igennem, så vi står stærkere på den anden side af vores krise.

I foredraget kigger vi på 

  • udviklingskriser, traumatiske kriser og sorg. 
  • hvordan kriser opleves
  • hvilke faser man skal igennem
  • hvordan man bedst kan hjælpe som pårørende til en i krise
  • hvordan man bedst kan hjælpe sig selv, når man kommer i krise

I løbet af foredraget synger jeg nogle danske sange, som handler om sorg, fred og håb.

Formålet med foredraget er, at tilhørerne får en større forståelse for kriser og hvordan de påvirker os. Og at de vil være bedre rustet til at håndtere deres egne og andres kriser fremadrettet.

Varighed: Ca. en time og 30 minutter

Pris: 3.000 kr. plus transport (statens takst)

OBS: Der skal stilles et klaver til rådighed.

FOREDRAG OM TAKNEMMELIGHED

Foredraget handler om, hvordan vi kan arbejde med vores egen taknemmelighed. Vi dykker ned i nogle redskaber, som kan bruges til at styrke taknemmeligheden og hjælpe os med at sætte fokus i måden, vi taler på. Vi kigger på bekymringer, der stjæler vores opmærksomhed og nogle helt konkrete metoder til, hvordan vi kan håndtere dem.

Det at være taknemmelig har stor betydning for vores livskvalitet. Det kan reducere stress, depression og angst, fremme vores søvnkvalitet og forbedre vores sociale liv og indvirkning på mennesker omkring os.

Vi skal også synge sammen. Jeg har skrevet nogle salmer, som jeg vil lære jer og som vi synger sammen i løbet af foredraget. Der sker noget i os, når vi synger og sangene er med til at skabe en stemning og sætte et fokus på taknemmelighed.

Målet med foredraget er, at tilhørerne får en fornyet og forstærket taknemmelighed og med kendskab til, hvordan de aktiverer den i deres liv. Kort sagt, at de bliver mere ægte taknemmelige.

Varighed: Ca. en time.

Pris: 2.000 kr. plus transport (statens takst)

OBS: Der skal stilles en projekter samt klaver til rådighed.

HVAD SIGER PUBLIKUM